Studio Game

Phát triển lĩnh vực Game Online: WebGame, Mobile Game

GIỚI THIỆU:

Được thành lập vào cuối năm 2016, COG Studio là nhà phát triển tập trung vào mảng Webgame và Mobile Game đầy tiềm năng ở thị trường Việt Nam cũng như thị trường Thế Giới. Với đội ngũ nhân viên trẻ đầy đam mê, nhiệt huyết, có trách nhiệm chúng tôi luôn cố gắng tạo môi trường và khuyến khích các thành làm việc theo tiêu chí Sáng Tạo, sẵn sàng đón nhận thách thức và đột phá bản thân.

CHIẾN LƯỢC:

 • WebGame
 • Mobile Game

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

 • KẾT NỐI:
  • Trong Công ty, chúng tôi luôn cố gắng tạo môi trường thân thiện, các thành viên sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau để đạt hiệu quả tốt nhất trong công việc. Tiêu chí Kết nối không chỉ tồn tại trong Công ty, Với thị trường Game Online rộng lớn chúng tôi luôn sẵn sàng cùng hợp tác và tìm kiếm tài nguyên, nguồn lực trong và ngoài nước.
 • CHIA SẺ:
  • Studio Phát triển dựa trên nguyên tắc chính là cùng nhau Chia sẽ những thông tin, kinh nghiệm, kiến thức cũng như những khó khăn, sự cố trong công việc cùng nhau trao đổi học hỏi tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề và cùng nhau hoàn thiện bản thân để luôn sẵn sàng đón nhận thách thức.
 • CÙNG THÀNH CÔNG:
  • Với tiêu chí Kết Nối, Chia Sẻ COG Studio luôn là con thuyền để tất cả mọi người có cùng mục tiêu tham gia đồng hành, phát triển, vượt mọi khó khăn để đưa con thuyền đạt mục tiêu chung và cùng gặt hái thành công.